Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V KR 141/82
DS 402/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 754/196
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
15-09-1982
Data zakończenia sprawy
03-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Prokuratora Rejonowego w Brzegu na niekorzyść oskarżonych Jerzego Zamojskiego, Jana Kastelika, Tadeusza Świtonia oraz rewizja obrońców oskarżonych wnosząca o zmianę wyroku przez wymierzenie Jerzemu Zamojskiemu, Janowi Kastelikowi kar po 3 lata pozbawienia wolności, Tadeuszowi Świtoniowi kary 2 lat pozbawienia wolności. Rewizje obrońców Jerzego Zamojskiego, Jana Kastelnika i Tadeusza Świtonia wnoszące o uniewinnienie oskarżonych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kastelika Jan, ur.: 18-09-1941, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna wyrokiem z dnia 3 XI 1982 r. orzekł: - "zmienia zaskarżony wyrok w odniesieniu do oskarżonych Jerzego Zamojskiego i Jan Kastelika w ten sposób, że wykonanie kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesza każdemu na okres 3 /trzech/ lat" - "utrzymuje w mocy tenże wyrok w pozostałych zaskarżonych częściach" - "zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania rewizyjnego w częściach na nich przypadających oraz tytułem opłat od oskarżonych Jerzego Zamojskiego i Jana Kastelika po 1.800 złotych za obie instancje [...]".
Świtoń Tadeusz, ur.: 22-11-1951, imię ojca: Marian
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna wyrokiem z dnia 3 XI 1982 r. orzekł: - "zmienia zaskarżony wyrok w odniesieniu do oskarżonych Jerzego Zamojskiego i Jana Kastelika w ten sposób, że wykonanie kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesza każdemu na okres 3 /trzech/ lat" - "utrzymuje w mocy tenże wyrok w pozostałych zaskarżonych częściach" - "zasądza od oskarżonego Tadeusza Świtonia 3.600 złotych za instancję odwoławczą".
Zamojski Jerzy, ur.: 29-01-1960, imię ojca: Eugeniusz
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna wyrokiem z dnia 3 XI 1982 r. orzekł: - "zmienia zaskarżony wyrok w odniesieniu do oskarżonych Jerzego Zamojskiego i Jana Kastelika w ten sposób, że wykonanie kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesza każdemu na okres 3 /trzech/ lat" - "utrzymuje w mocy tenże wyrok w pozostałych zaskarżonych częściach" - "zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania rewizyjnego w częściach na nich przypadających oraz tytułem opłat od oskarżonych Jerzego Zamojskiego i Jana Kastelika po 1.800 złotych za obie instancje [...]".

Sędziowie
Ochman W.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 3 XI 1982 r.
Rink T.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 3 XI 1982 r.
Szczepański M.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 3 XI 1982 r.

Prokuratorzy
Szczepański M.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 3 XI 1982 r.
Zamojski A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Brzeg
Uwagi
Twórca rewizji
 
 
.