Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 96/82 dor.
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 754/196
 
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-07-1982
Data zakończenia sprawy
07-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Zamojskiemu, Janowi Kastelikowi, Tadeuszowi Świtoniowi oskarżonym o działalność związkową w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "Meprozet" w Brzegu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kastelnik Jan, ur.: 18-09-1941, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie 13 grudnia 1981 r. do 25 maja 1982 r. w Brzegu - Jerzy Zamojski jako członek, Jan Kastelik jako przewodniczący a Tadeusz Świtoń jako członek komisji NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "Meprozet" w Brzegu, mimo zawieszenia działalności NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od działalności związkowej organizując i przeprowadzając w imieniu "Solidarności" zbiórki pieniężne wśród załogi zakładu pracy na pomoc finansową dla rodzin osób internowanych oraz rozpowszechniając wśród pracowników nielegalnie wydawany biuletyn Solidarności Dolnośląskiej "Z dnia na dzień"."
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym / Dz. U. Nr 29 poz. 154/."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Opolu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 VII 1982 r. orzekł: - oskarżonego Jana Kastelika uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, - wymierzył osk. Janowi Kastelikowi karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 07.06.1982 r. do 07.07.1982 r. ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1800 zł oraz 1/3 kosztów postępowania.
Świtoń Tadeusz, ur.: 22-11-1951, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie 13 grudnia 1981 r. do 25 maja 1982 r. w Brzegu - Jerzy Zamojski jako członek, Jan Kastelik jako przewodniczący a Tadeusz Świtoń jako członek komisji NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "Meprozet" w Brzegu, mimo zawieszenia działalności NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od działalności związkowej organizując i przeprowadzając w imieniu "Solidarności" zbiórki pieniężne wśród załogi zakładu pracy na pomoc finansową dla rodzin osób internowanych oraz rozpowszechniając wśród pracowników nielegalnie wydawany biuletyn Solidarności Dolnośląskiej "Z dnia na dzień"."
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym / Dz. U. Nr 29 poz. 154/."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Opolu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 VII 1982 r. orzekł: - oskarżonego Tadeusza Świtonia uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, - wymierzył osk. Tadeuszowi Świtoniowi karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, - zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec osk. Tadeusza Świtonia warunkowo na okres 3 lat. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 11.06.1982 r. do 07.07.1982 r. ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1800 zł oraz 1/3 kosztów postępowania.
Zamojski Jerzy, ur.: 29-01-1960, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie 13 grudnia 1981 r. do 25 maja 1982 r. w Brzegu - Jerzy Zamojski jako członek, Jan Kastelik jako przewodniczący a Tadeusz Świtoń jako członek komisji NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "Meprozet" w Brzegu, mimo zawieszenia działalności NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od działalności związkowej organizując i przeprowadzając w imieniu "Solidarności" zbiórki pieniężne wśród załogi zakładu pracy na pomoc finansową dla rodzin osób internowanych oraz rozpowszechniając wśród pracowników nielegalnie wydawany biuletyn Solidarności Dolnośląskiej "Z dnia na dzień"."
Kwalifikacja
Przestępstwo "z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym / Dz. U. Nr 29 poz. 154/."
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Opolu II Wydział Karny wyrokiem z dnia 7 VII 1982 r. orzekł: - oskarżonego Jerzego Zamojskiego uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, - wymierzył osk. Jerzemu Zamojskiemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 25.05.1982 r. do 07.07.1982 r. ponadto zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1800 zł oraz 1/3 kosztów postępowania.

Sędziowie
Jankowski M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - II Wydział Karny - Opole
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 7 VII 1982 r.
Świarkosz K.
Sąd
Sąd Wojewódzki - II Wydział Karny - Opole
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 7 VII 1982 r.
Waszczyk H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - II Wydział Karny - Opole
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 7 VII 1982 r.

Prokuratorzy
Zamojski A.
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 7 VII 1982 r.

 
 
.