Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 665/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/594
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
04-08-1983
Data zakończenia sprawy
07-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 4 VIII 1983 r oraz z 7 X 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii wobec oskarżonych Eryka Chojnackiego, Bogdana Kaprala, Józefa Majty, Wojciecha Dębskiego, Marka Jędrychowskiego i Wojciecha Radomskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chojnacki Eryk, ur.: 24-05-1962, imię ojca: Gabriel
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 4 VIII 1983 r. postanowił: - "postępowanie karne w stosunku do cyw. Eryka Chojnackiego o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym art. 282 kk umorzyć. - kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa".
Dębski Wojciech Władysław, ur.: 27-06-1946, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 7 X 1983 r. postanowił: - "darować skazanemu Wojciechowi Dębskiemu wymierzoną (...) karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 /dwóch/ lat".
Jędrychowski Marek Stefan, ur.: 01-05-1945, imię ojca: Stefan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 7 X 1983 r. postanowił: - "darować skazanemu Markowi Jędrychowskiemu (...) karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 /dwóch/ lat".
Kapral Bogdan, ur.: 06-01-1947, imię ojca: Bolesław
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 7 X 1983 r. postanowił: - "darować skazanemu Bogdanowi Kapralowi wymierzoną (...) karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku 6 /sześciu/ miesięcy".
Majta Józef, ur.: 30-08-1938, imię ojca: Tomasz
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 7 X 1983 r. postanowił: - "darować skazanemu Józefowi Majcie wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 /dwóch/ lat".
Radomski Wojciech Jerzy, ur.: 20-04-1953, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 7 X 1983 r. postanowił: - "darować skazanemu Wojciechowi Radomskiemu (...) karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku 6 /sześciu/ miesięcy".

Sędziowie
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 4 VIII 1983 r.
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 4 VIII 1983 r.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 4 VIII 1983 r.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienia z dnia 7 X 1983 r.

Prokuratorzy
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Lelak Jan (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
 
 
.