Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 610/82
Pg. Śl. II-192/82
7/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/527
IPN BU 1357/528
IPN BU 1357/526
IPN BU 1357/525
IPN BU 1357/529
IPN BU 1645/72

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-05-1982
Data zakończenia sprawy
02-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Markowi Ładzie, Zbigniewowi Gołaszewskiemu i Krzysztofowi Zamościńskiemu oskarżonym o to że w okresie od stycznia 1982 r. do 8 maja 1982 r. sporządzali osobiście oraz zlecali do drukowania innym osobom oraz przechowywali pisma w celu rozpowszechniania "zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gołaszewski Zbigniew, ur.: 26-04-1951, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 8 maja 1982 r. sporządzał osobiście oraz zlecał do drukowania innym osobom pisma zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny, a także przechowywał w celu rozpowszechniania wydrukowane pisma o wskazanej wyżej treści.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie "na podstawie art. 11 pkt 1 w zw. z art. 361 § 2 kpk uniewinnia Krzysztofa Gołaszewskiego od stawianego mu zarzutu".
Łada Marek, ur.: 14-08-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 8 maja 1982 r. sporządzał osobiście oraz zlecał do drukowania innym osobom pisma zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny, a także przechowywał w celu rozpowszechniania wydrukowane pisma o wskazanej wyżej treści.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazuje Marka Ładę: "1) na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jednego/ roku i 3 /trzech/ miesięcy pozbawienia wolności, 2.) na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 13 maja 1982 r. ustalając ten dzień jako początek odbywania kary, 3) na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 3000 /trzy tysiące/ złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w części wynoszącej 1/3 część tych dochodów, w pozostałej części, tj. 2/3 obciążając nimi Skarb Państwa.
Zamosciński Krzysztof, ur.: 13-02-1957, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie "postanowił umorzyć śledztwo w części dotyczącej podejrzanego Krzysztofa Zamościńskiego [...] zebrany materiał dowodowy nie wskazuje jednoznacznie aby Krzysztof Zamościński brał udział w popełnieniu zarzucanego mu przestępstwa[...]"
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok

Sędziowie
Kossel Ireneusz (st. sierż.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Myszyński Leopold (mł. chor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Ociepka Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa.
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.