Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 74/82/dor
 
DS. 11/82
Sygnatury IPN
IPN Sz 17/4
 
IPN Sz 03/17

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-04-1982
Data zakończenia sprawy
17-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
W dniu 16.04.1982 r. w Gorzowie Wlkp. zorganizował i kierował strajkiem załogi Odlewni Nr 1 Zakładów Mechanicznych "Gorzów", nawołując do nieposłuszeństwa przeciwko przepisom o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gryczan Robert, ur.: 01-11-1942, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że w "dniu 16.04.1982 r. w Gorzowie Wlkp. publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa dekretowi o stanie wojennym i wydanym na jego podstawie przepisom o czasie pracy w ten sposób, że wzywał załogę odlewni Nr 1 Zakładów Mechanicznych "Gorzów" do niepodejmowania pracy w dniach 16 i 17 kwietnia 1982 r".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 282 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. nr 29, poz. 156).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 17.05.1982 r. "(...) uznaje za winnego tego, że dnia 16.04.1982 r. w Gorzowie Wlkp. w Zakładach Mechanicznych "Gorzów" publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa przepisom dekretu o stanie wojennym i wydanym na jego podstawie przepisom o czasie pracy w ten sposób, że wzywał załogę odlewni Nr 1 tych Zakładów do niepodejmowania pracy w dniach 16 i 17 kwietnia 1982 r. mimo, iż były to dni pracy (...) i za to (...) wymierza mu karę 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza się oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 27 kwietnia 1982 r. do dnia 17 maja 1982 r. Na podstawie art. 548 § kpk oraz art. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego kosztami postępowania i wymierza mu opłatę w kwocie 1.800 zł."

Sędziowie
Bajzert Zdzisław
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Borowicz Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy
Fabiś Tadeusz
Sąd
Sąd Rejonowy - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
del. do SW

Prokuratorzy
Nenycz Józef
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gorzów Wlkp.

 
 
.