Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 46/81
Ds 1340/81
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 258/39/1
IPN Sz 258/39/2
IPN Sz 258/39/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
24-12-1981
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko pracownikom Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech" w Białogardzie, działaczom "Solidarności", oskarżonym o zorganizowanie w dniu 14 XII 1981 r. strajku okupacyjnego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bełtkiewicz Zdzisław, ur.: 28-11-1939, imię ojca: Antoni
Zarzut
"Zdzisław Bełtkiewicz jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech" zorganizował wraz ze współoskarżonymi na wydziale P-4 strajk okupacyjny poprzez nawoływanie do przerwania pracy i pozostania na tym wydziale, a następnie kierowali nim [...] mimo wielokrotnego uprzedzania ich o odpowiedzialności za kontynuowanie strajku. Nie przerwali go do dnia 15 XII 1981 r. , a podburzali do kontynuowania go, co stanowiło wysoki stopień niebezpieczeństwa społecznego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 5 tegoż dekretu.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 24 XII 1981 r. skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 15.12.1981 r. do 24.12.1981 r.
Kalas Makary, ur.: 27-03-1947, imię ojca: Wojciech
Zarzut
"Makary Kalas jako przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech" zorganizował wraz ze współoskarżonymi na wydziale P-4 strajk okupacyjny poprzez nawoływanie do przerwania pracy i pozostania na tym wydziale, a następnie kierowali nim [...] mimo wielokrotnego uprzedzania ich o odpowiedzialności za kontynuowanie strajku. Nie przerwali go do dnia 15 XII 1981 r. , a podburzali do kontynuowania go, co stanowiło wysoki stopień niebezpieczeństwa społecznego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 5 tegoż dekretu.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 24 XII 1981 r. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 15.12.1981 r. do 24.12.1981 r.
Podsiadło Henryk, ur.: 03-11-1943, imię ojca: Marian
Zarzut
"Henryk Podsiadło jako przewodniczący Samorządu Robotniczego i członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech" zorganizował wraz ze współoskarżonymi na wydziale P-4 strajk okupacyjny poprzez nawoływanie do przerwania pracy i pozostania na tym wydziale, a następnie kierowali nim [...] mimo wielokrotnego uprzedzania ich o odpowiedzialności za kontynuowanie strajku. Nie przerwali go do dnia 15 XII 1981 r., a podburzali do kontynuowania go, co stanowiło wysoki stopień niebezpieczeństwa społecznego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 1 ust. 1 pkt 5 tegoż dekretu.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 24 XII 1981 r. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 15.12.1981 r. do 24.12.1981 r.
Szumski Paweł, ur.: 04-01-1945, imię ojca: Józef
Zarzut
"Paweł Szumski jako członek NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra-Unitech" zorganizował wraz ze współoskarżonymi na wydziale P-4 strajk okupacyjny poprzez nawoływanie do przerwania pracy i pozostania na tym wydziale, a następnie kierowali nim [...] mimo wielokrotnego uprzedzania ich o odpowiedzialności za kontynuowanie strajku. Nie przerwali go do dnia 15 XII 1981 r. , a podburzali do kontynuowania go, co stanowiło wysoki stopień niebezpieczeństwa społecznego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 5 tegoż dekretu.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 24 XII 1981 r. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 15.12.1981 r. do 24.12.1981 r.

Sędziowie
Haczkiewicz T. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Del. SSR. Postanowienia o przychylenie się do prośby o ułaskawienie.
Jóźwiak Ignacy ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Klemke Janusz ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Pauk Antoni ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Libera T. ((-))
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Koszalin
Uwagi
Postanowienia o przychylenie się do prośby o ułaskawienie.
Matysiak Zbigniew ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Białogard
Uwagi
Przedstawienie zarzutów Makaremu Kalasowi.
Nowak Mirosław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Białogard
Radecki Jan
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Białogard

 
 
.