Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 66/82
Ds. 9/82
RSD 15/82, III 156
Sygnatury IPN
IPN Gd 544/1
IPN Gd 544/2
IPN Gd 544/3
IPN Gd 544/4
IPN Gd 544/5
IPN Gd 544/6
IPN Gd 544/7
IPN Gd 544/8
IPN Gd 544/9
IPN Gd 544/19
IPN Gd 011/92

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-05-1982
Data zakończenia sprawy
06-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Kurkowi, Leszkowi Skowronowi, Lechowi Golonowi, Ryszardowi Juzwukowi, Kazimierzowi Kędzierskiemu, Antoniemu Dąbrowskiemu, Dariuszowi Kucharskiemu, Ireneuszowi Kuranowi i Romanowi Ruckiemu z art. 234 § 1 kk, podejrzanym o to, że w dniach 3 i 4 maja 1982 r. w Elblągu uczestniczyli w zajściach ulicznych rzucając niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przywracających porządek publiczny. Sąd Wojewódzki w Elblągu odstąpił od stosowania postępowania doraźnego wobec Ryszarda Juzwuka.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dąbrowski Antoni, ur.: 28-12-1962, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"... w dniu 3 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich butelkami i kamieniami..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w dniu 4 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich butelkami i kamieniami..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. uniewinnił Antoniego Dąbrowskiego od zarzutu opisanego w punkcie 1 aktu oskarżenia i w tej części kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Uznał go winnym popełnienia czynu opisanego w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na mocy art. 234 § 1 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4200 złotych tytułem opłaty sądowej, uiszczenie 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz zasądził na rzecz Zespołu Adwokackiego nr 1 w Elblągu kwotę 3000 złotych tytułem opłaty za udział w postępowaniu obrońcy z urzędu. Na poczet kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 05.05.1982 r. do dnia 05.07.1982 r. Areszt: zatrzymany dnia 05.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 07.05.1982 r. tymczasowo aresztowany.
Golon Lech, ur.: 12-05-1954, imię ojca: Henryk
Zarzut
"... w dniu 3 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO - Wiesława Woźniaka, Henryka Węglińskiego, Henryka Koszelowa i Wacława Prokurata, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami ..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. na mocy art. 234 § 1 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Lecha Golona na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zwolnił oskarżonego od opłat sądowych i ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciążył Skarb Państwa. Na poczet kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 03.05.1982 r. do dnia 05.07.1982 r. Areszt: zatrzymany dnia 03.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 05.05.1982 r. tymczasowo aresztowany.
Juzwuk Ryszard, ur.: 06-04-1955, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w dniu 03 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. odstąpił od stosowania postępowania doraźnego wobec Ryszarda Juzwuka i na mocy art. 50 kodeksu wykroczeń skazał go na karę 3 miesięcy aresztu. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 złotych tytułem opłaty sądowej, uiszczenie 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz zasądził na rzecz Zespołu Adwokackiego nr 1 w Elblągu kwotę 3000 złotych tytułem opłaty za udział w postępowaniu obrońcy z urzędu. Na poczet kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 03.05.1982 r. do dnia 05.07.1982 r. Areszt: zatrzymany dnia 03.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 05.05.1982 r. tymczasowo aresztowany. Zwolniony dnia 06.07.1982 r.
Kędzierski Kazimierz, ur.: 06-01-1962, imię ojca: Henryk
Zarzut
"... w dniu 3 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO: Andrzeja Kowalskiego, Ireneusza Hajdukonisa, Andrzeja Rosiaka i Adama Dziubę, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. na mocy art. 234 § 1 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Kazimierza Kędzierskiego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od oskarżonego kwotę 4200 złotych tytułem opłaty sądowej, obciążył go 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz zasądził na rzecz Zespołu Adwokackiego nr 1 w Elblągu kwotę 3000 złotych tytułem opłaty za udział w postępowaniu obrońcy z urzędu. Na poczet kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 03.05.1982 r. do dnia 05.07.1982 r. Areszt: zatrzymany dnia 03.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 05.05.1982 r. tymczasowo aresztowany.
Kucharski Dariusz, ur.: 25-10-1964, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"... w dniu 3 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO: Bolesława Morawka, Andrzeja Kowalskiego i innych, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. uniewinnił Dariusza Kucharskiego od zarzutu opisanego w akcie oskarżenia. Kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa. Areszt: zatrzymany dnia 05.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej z dnia 07.05.1982 r. tymczasowo aresztowany. Zwolniony dnia 06.07.1982 r.
Kuran Ireneusz, ur.: 08-06-1962, imię ojca: Bogusław
Zarzut
"...w dniu 03.05.1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy KWMO w Elblągu rzucając w nich kamieniami, podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 08.06.1982 r. na zasadzie art. 280 § 1 oraz art. 213 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Ireneuszowi Kuranowi z braku dostatecznych dowodów winy. Areszt: zatrzymany dnia 03.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 05.05.1982 r. tymczasowo aresztowany. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 08.06.1982 r. uchyliła areszt tymczasowy.
Kurek Andrzej, ur.: 22-03-1963, imię ojca: Czesław
Zarzut
"... w dniu 4 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami ..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. na mocy art. 234 § 1 kk w zw. z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Andrzeja Kurka na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył go w 1/7 kosztów postępowania w sprawie. Na poczet kary pozbawienia wolności sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 04.05.1982 r. do dnia 05.07.1982 r. Areszt: zatrzymany dnia 04.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 06.05.1982 r. tymczasowo aresztowany.
Rucki Roman, ur.: 27-11-1963, imię ojca: Emilian
Zarzut
"...w dniu 03.05.1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy KWMO w Elblągu rzucając w nich kamieniami, podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 08.06.1982 r. na zasadzie art. 280 § 1 oraz art. 213 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Ruckiemu z braku dostatecznych dowodów winy. Areszt: zatrzymany dnia 03.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 05.05.1982 r. tymczasowo aresztowany. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowieniem z dnia 08.06.1982 r. uchyliła areszt tymczasowy.
Skowron Leszek, ur.: 28-08-1959, imię ojca: Stefan
Zarzut
"... w dniu 3 maja 1982 r. w Elblągu dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO - Zdzisława Kołodyńskiego, Andrzeja Kowalskiego i innych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rzucając w nich kamieniami ..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Elblągu wyrokiem z dnia 05.07.1982 r. uniewinnił Leszka Skowrona od przypisanego mu w akcie oskarżenia czynu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Areszt: zatrzymany dnia 05.05.1982 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 07.05.1982 r. tymczasowo aresztowany. Zwolniony dnia 06.07.1982 r.

Sędziowie
Bagiński Wł.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 17.06.1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym, o utrzymaniu w mocy trybu postępowania i tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i wydaniu wyroku z dnia 05.07.1982 r.
Lewandowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.05.1982 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Pietraszewski A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.05.1982 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i wydaniu wyroku z dnia 05.07.1982 r.
Rukujżo A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 17.06.1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym, o utrzymaniu w mocy trybu postępowania i tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i wydaniu wyroku z dnia 05.07.1982 r.
Wierzbicki A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Elbląg
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.05.1982 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania, o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym, z dnia 17.06.1982 r. o utrzymaniu w mocy trybu postępowania i tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Dykowski Antoni
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
wydał postanowienia z dnia 07.05.1982 r. i 08.05.1982 r. o połączeniu spraw i przekazaniu śledztwa Wydziałowi Śledczemu KWMO w Elblągu
Łapiński Jan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 21.05.1982 r. o powołaniu biegłego
Tomczak Boguchwał
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 17.05.1982 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania i trybu doraźnego w postępowaniu, z dnia 08.06.1982 r. o częściowym umorzeniu śledztwa, uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 17.06.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym, o odrzuceniu wniosków w przedmiocie zmiany trybu postępowania i uchylenia tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku z dnia 05.07.1982 r.
Zelka K.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Elbląg
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 13.05.1982 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.