Zieliński Bolesław (ppłk), brak informacji w aktach - .
.