Sienkiewicz Witold (ppor.), Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
.