Szczygieł Andrzej, Prokuratura Rejonowa - Przemyśl
.