Siemianowski Jan (mjr), Sąd Najwyższy Izba Wojskowa - Warszawa
.