Sikora Danuta, Prokuratura Wojewódzka - Skierniewice
.