Stępniewski M. (ppor.), Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kielce
.