Stelmaszuk A. (ppor.), brak informacji w aktach -
.