Stankiewicz Andrzej (ppłk), Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
.