Stenkiewicz Andrzej (ppłk), brak informacji w aktach - -
.