Słodkiewicz-Purc M. ((-)), Prokuratura Rejonowa - Rzeszów
.