Sekula Włodzimierz (por.), brak informacji w aktach - -
.