Solatycka-Bystrzejewska A., brak informacji w aktach - -
.