Socha Kornel (ppor.), brak informacji w aktach - -
.