Szymański Jerzy (ppor.), Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
.