Stępniewski Andrzej, Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
.