Suska-Grabara Ewa, Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Warszawa - Żoliborz
.