Stachurski Stanisław (ppor.), Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
.