Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.363/82
Pg.Śl.II-183/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/348/1
IPN BU 1357/348/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-04-1982
Data zakończenia sprawy
31-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Bogdanowi Reszczyńskiemu z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 roku w zb. z art. 280 § 1 kk. oraz z art. 270 § 1 kk podejrzanemu o to, że w rozpowszechniał i rozklejał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Reszczyński Bogdan, ur.: 06-07-1964, imię ojca: Grzegorz
Zarzut
oskarżony o to, że w miesiącu lutym i marcu 1982 r. w Zielonce rozpowszechniał przez rozrzucanie i rozklejanie na murach budynków ulotek pt "Przeżyliśmy najazd szwedzki" i "Do strajku powszechnego" - zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji panującej w kraju mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy oraz wzywających do organizowania strajków i akcji protestacyjnych.
Kwalifikacja
podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym w zb. z art. 280 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
oskarżony o to, że w dniu 26 kwietnia 1982 r. na ścianie budynku przy ulicy Kolejowej w Zielonce powiesił własnoręcznie wykonany plakat o treści szkalującej Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, przez co publicznie lżył wymieniony naczelny organ.
Kwalifikacja
podejrzany o przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Bogdana Reszczyńskiego: 1. za czyn opisany w art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności, 2. za czyn popełniony z art. 270 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, 3. na podstawie art. 66 kk i art. 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych wymierza karę łączną 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności, 4. na podstawie art. 73 kk i art. 74 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie kary na okres próby 4 lat, 5. na podstawie art. 76 § 2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, wyznaczonego przez właściwy sąd rejonowy, 6. na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 26 kwietnia 1982 r., 7. na podstawie art. art. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 3000 zł., 8. zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża oskarżonego kosztami postępowania karnego, 9. dowody rzeczowe w postaci ulotek zawartych w kopertach po uprawomocnieniu się wyroku pozostawić w aktach sprawy.

Sędziowie
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia wojskowy
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia wojskowy
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długołęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.