Okoniewski Zdzisław (kpt.), brak informacji w aktach - -
.