Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S. Lot. W-34/82
PL. Śl. II-42/82
34/III, RSD 3/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/58
IPN BU 749/59
IPN BU 749/60
IPN BU 749/58
IPN BU 749/59
IPN BU 749/60
IPN Po 033/34
IPN Po 0121/34

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-02-1982
Data zakończenia sprawy
09-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Zbigniewowi Wenclowi, Piotrowi Gościniakowi, Barbarze Krawiec, Zbigniewowi Greckelowi, Jarosławowi Ratajczakowi i Jerzemu Terleckiemu, oskarżonym o rozpowszechnianie ulotek na terenie Leszna. W sprawie Jarosława Ratajczaka, Zbigniewa Wencla i Barbary Krawiec Sąd odstąpił od stosowania trybu doraźnego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gościniak Piotr, ur.: 21-11-1957, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19.02.1982 r. w Lesznie działając wspólnie i w porozumieniu ze Zbigniewem Greckelem i Jerzym Terleckim sporządził w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...] w ten sposób, że tekst ulotki naniesionej na matryce, a opracowanej i dostarczonej przez Jerzego Terleckiego, powielił ze Zbigniewem Greckelem za pomocą urządzenia powielającego [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 kwietnia 1982 r. skazał oskarżonego na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych. Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i art. 71 § 2 kk za zbiegające się przestępstwa w miejsce orzeczonych kar jednostkowych pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych Sąd orzekł oskarżonemu łączną karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 26 lutego 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego 4 200 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 547 § 1 i 553 kpk Sąd zasądził od skazanego 1/6 wysokości kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa.
Greckel Zbigniew, ur.: 29-08-1958, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w drugiej połowie stycznia i pierwszej połowie lutego 1982 r. w Kościanie, działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Gościniakiem sporządził za pomocą urządzenia powielającego i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki zawierające wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 lutego 1982 r. w Lesznie działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Gościniakiem i Jerzym Terleckim sporządził w celu rozpowszechniania ulotki, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego w PRL, w ten sposób, że tekst ulotki naniesionej na matryce a opracowanej i dostarczonej mu przez ob. Terleckiego powielił z Piotrem Gościniakiem za pomocą urządzenia powielającego [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 kwietnia 1982 r. skazał oskarżonego na karę 3 lat pozbawienia i wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i art. 71 § 2 kk za zbiegające się przestępstwa w miejsce orzeczonych kar jednostkowych pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych Sąd orzekł oskarżonemu łączną karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 26 lutego 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego 4 200 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 547 § 1 i 553 kpk Sąd zasądził od skazanego 1/6 wysokości kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa.
Krawiec Barbara, ur.: 08-12-1956, imię ojca: Ludwik
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 18 lutego 1982 r. w Lesznie, sporządziła w celu rozpowszechniania za pomocą maszyny do pisania, matryce służącą do wykonania przy użyciu urządzenia powielającego, ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące działalności władz w okresie trwania stanu wojennego, które to ulotki w dniu 25.02.1982 r. rozkolportowali na terenie Leszna Jerzy Terlecki i Jarosław Ratajczak [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 48 ust. 3 w zw. art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w drugiej połowie stycznia i pierwszej połowie lutego 1982 r. w Kościanie wspólnie ze Zbigniewem Greckelem sporządził za pomocą urządzenia powielającego i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepkój publiczny lub rozruchy [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 kwietnia 1982 r. skazał oskarżoną na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 3 lat tytułem próby. Na zasadzie art. 75 § 1 wymierzył oskarżonej 10 000 zł. grzywny, na poczet której zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 4 marca do dnia 9 kwietnia 1982 r. przyjmując 1 dzień tymczasowego aresztu za równoważny 100 zł. grzywny, a w przypadku nieuiszczenia pozostałych części grzywien przez oskarżoną w terminie w wysokości 6 400 zł. Na podstawie art. 37 § 1 kk zamienił grzywnę na zastępczą karę pozbawienia wolności-64 dni, przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny 100 zł. grzywny. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 i § 4 kk zobowiązał oskarżoną do wykonania 20 godzin prac społecznie użytecznych na terenie własnego zakładu pracy. Ponadto Sąd zasądził od oskarżonej 3 800 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych oraz zasądził na mocy art. 547 § 1 i 553 kpk 1/6 kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa. Sprawę Barbary Krawiec Sąd rozpatrywał w trybie zwykłym.
Ratajczak Jarosław, ur.: 17-02-1955, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 lutego 1982 r. w Lesznie działając wspólnie i w porozumieniu z Jerzym Terleckim kolportował ulotki, sporządzone za pomocą urządzenia powielającego, zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 kwietnia 1982 r. skazał oskarżonego na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 3 lat tytułem próby. Na zasadzie art. 75 § 1 i 74 § 1 kk wymierzył oskarżonemu 15 000 zł. grzywny, na poczet której zaliczył na podstawie art. 83 § 3 kk okres tymczasowego aresztowania od 26 lutego 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. przyjmując 1 dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł. grzywny, a przypadku nieuiszczenia pozostałych części grzywien przez oskarżonego w terminie - w wysokości 10 800 zł. Na podstawie art. 37 § 1 kk zamienił oskarżonemu karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności - 108 dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny 100 zł. grzywny. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 i § 4 kk zobowiązał oskarżonego do wykonania 20 godzin prac społecznie użytecznych na terenie własnego zakładu pracy. Ponadto Sąd zasądził od oskarżonego 6 000 zł. opłaty na rzezcz Skarbu Państwa na mocy art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Na podstawie art. 547 § 1 i 553 kpk zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa 1/6 kosztów postępowania. Sąd rozpatrywał sprawę oskarżonego w trybie zwykłym.
Terlecki Jerzy, ur.: 23-06-1951, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w lutym 1982 r. w Lesznie działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Gościniakiem i Zbigniewem Greckelem sporządzał w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a dotyczące działalności władz w okresie trwania stanu wojennego w PRL, w ten sposób, że opracował tekst ulotki i dostarczył ten tekst przeniesiony na matrycę ob. Gościniakowi i Greckelowi, w celu powielania za pomocą urządzenia powielającego [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 25.02.1982 r. w Lesznie wspólnie i w porozumieniu z Jarosławem Ratajczakiem koloportował ulotki sporządzone za pomocą urządzenia powielającego, zawierające fałszywe wiadomości dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego, mogące wywołać niepkój publiczny lub rozruchy [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 8 lipca 1982 r. skazał oskarżonego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego orzekł jako dodatkową karę 2 lata pozbawienia praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 26 lutego 1982 r. do 9 kwietnia 1982 r. i zasądził na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych 4 200 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz 1/6 wysokości kosztów postepowania na podstawie art. 547 § 1 i 553 kpk. Ponadto na mocy art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 199 kpk zarządził zniszczenie dowodów rzeczowych.
Wencel Zbigniew, ur.: 29-06-1953, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 18 lutego 1982 r. w Lesznie dostarczył ob. Barbarze Krawiec kalkę powielaczową oraz opracowany przez ob. Terleckiego tekst ulotki zawierającej fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące działalności władz w okresie stanu wojennego w celu wykonania matrycy służącej do powielenia w/wym. tekstu, a następnie sporządzoną już matrycę z tekstem ulotki przekazał ob. Terleckiemu w celu powielenia tej ulotki [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 kwietnia 1982 r. skazał oskarżonego na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem orzeczonej kary na okres 3 lat tytułem próby. Na zasadzie art. 75 § 1 kk wymierzył oskarżonemu 15 000 zł. grzywny, na poczet której na podstawie art. 83 § 3 kk zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 4 marca 1982 r. do dnia 9 kwietnia 1982 r. przyjmując 1 dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł. grzywny, a w przypadku nieuiszczenia pozostałych części grzywien przez oskarżonego w terminie - w wysokości 11 400 zł. Na podstawie art. 37 § 1 kk zamienił grzywnę oskarżonemu na zastępczą karę pozbawienia wolności-114 dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny 100 zł. grzywny. Sąd zasądził od oskarżonego 6 000 zł. opłaty na mocy art. 1 i 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych oraz na podstawie art. 547 § 1 i 553 kpk 1/6 wysokości kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 75 § 2 pkt 4 i § 4 kk zobowiązał oskarżonego do 20 godzin prac społecznie użytecznych na terenie własnego zakładu pracy. Sąd rozpytrywał sprawę oskarżonego w trybie zwykłym.

Sędziowie
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 30 marca 1982 r. o rozpatrywaniu sprawy w trybie doraźnym; wyrok z dnia 9 kwietnia 1982 r.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 30 marca 1982 r. o rozpatrywaniu sprawy w trybie doraźnym
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca; postanowienie z dnia 30 marca 1982 r. o rozpatrywaniu sprawy w trybie doraźnym; wyrok z dnia 9 kwietnia 1982 r.
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
wyrok z dnia 9 kwietnia 1982 r.; postanowienie z dnia 21 czerwca 1982 r. w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty Barbarze Krawiec; postanowienie z dnia 19 lipca 1982 r. w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty Jarosławowi Ratajczakowi
Żółtański Stanisław (por.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 25 lutego 1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary Zbigniewowi Greckelowi na okres 6 miesięcy; postanowienie z dnia 21 marca 1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary Jerzemu Terleckiemu i Piotrowi Gościniakowi na okres 6 miesięcy

Prokuratorzy
Cabański Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
postanowienie z dnia 27 lutego o przedstawieniu zarzutów Jerzemu Terleckiemu, Piotrowi Gościniakowi; postanowienie z dnia 27 lutego 1982 r. o tymczasowym aresztowaniu Jerzego Terleckiego, Piotra Gościniaka; przesłuchiwał podejrzanych
Jatczak Jacek (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
postanowienie z dnia 27 lutego o przedstawieniu zarzutów Jarosławowi Ratajczakowi, Zbigniewowi Greckelowi; postanowienie z dnia 27 lutego 1982 r. o tymczasowym aresztowaniu Jarosława Ratajczaka, Zbigniewa Greckela; uzasadnienie z dnia 1 marca 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Jarosławowi Ratajczakowi; postanowienie z dnia 2 marca 1982 r. o zasięgnięciu opinii; postanowienie z dnia 5 marca 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Barbarze Krawiec, Zbigniewowi Wenclowi; postanowienie z dnia 5 marca 1982 r. o tymczasowym aresztowaniu Barbary Krawiec, Zbigniewa Wencla; postanowienie z dnia 8 marca 1982 r. o utrzymaniu w mocy aresztu tymczasowego dla Zbigniewa Wencla; przesłuchiwał podejrzanych; wyrok z dnia 9 kwietnia 1982 r.
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
postanowienie z dnia 30 marca 1982 r. o rozptrywaniu sprawy w trybie doraźnym
Myczkowski Ryszard (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Uwagi
postanowienie z dnia 21 marca 1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary Jerzemu Terleckiemu i Piotrowi Gościniakowi na okres 6 miesięcy

 
 
.