Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 725/83
4 Ds 17/83
nr rep. 15/83, III 8635
Sygnatury IPN
IPN Gd 573/1/1
IPN Gd 573/1/2
IPN Gd 573/1/3
IPN Gd 573/1/4
IPN Gd 573/1/5
IPN Gd 573/1/6
IPN Gd 64/13
IPN Gd 013/197/1
IPN Gd 013/197/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-02-1983
Data zakończenia sprawy
09-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Januszowi Witczakowi i Zbigniewowi Lisowi z art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282a kk, podejrzanym o to, że w okresie obowiązywania stanu wojennego w celu rozpowszechniania sporządzali, gromadzili i przechowywali nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, ponadto w przypadku Janusza Witczaka o przestępstwo z art. 265 § 3 kk polegające na fałszowaniu dokumentów i pieczęci.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lis Zbigniew, ur.: 07-08-1948, imię ojca: Teodor
Zarzut
"...w okresie od grudnia 1981 r. do 16.02.1983 r. w Gdańsku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmował szereg działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w szczególności przez to, że w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził i przechowywał wykonane techniką druku pisma jak: "Rozwaga i Solidarność" Nr 1, 2, 3 spec., 3, 4, 5, 6, 7, ulotki i inne nielegalne wydawnictwa sygnowane przez KSS "Solidarność" oraz Tajną Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282a kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 18.08.1983 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne wobec Zbigniewa Lisa. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Areszt: zatrzymany 16.02.1983 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 18.02.1983 r. tymczasowo aresztowany. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 04.07.1983 r. uchylił tymczasowe aresztowanie.
Witczak Janusz, ur.: 24-04-1944, imię ojca: Wojciech
Zarzut
"...w okresie od grudnia 1981 r. do 16.02.1983 r. w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmował szereg działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w szczególności przez to, że w celu rozpowszechniania, sporządzał, gromadził i przechowywał wykonane techniką druku pisma takie jak: "Rozwaga i Solidarność" Nr 1, 2, 3 spec., 3, 4, 5, 6, 7, ulotki i nielegalne wydawnictwa sygnowane przez KSS "Solidarność" oraz Tajną Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282a kk
Skazany
NIE
Zarzut
"...w lutym 1983 r. w Gdańsku czynił przygotowania do podrobienia legitymacji pracowniczych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dokumentów celno - dewizowych w ten sposób, że uzyskał oryginalne egzemplarze blankietów legitymacji pracowniczych oraz podrobił stemple różnych Urzędów Celnych w kraju."
Kwalifikacja
art. 265 § 3 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 18.08.1983 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne wobec Janusza Witczaka za przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282a kk. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Amnestią nie objęto zarzutów z art. 265 § 3 kk, od których Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 09.09.1983 r. uniewinnił oskarżonego, orzekł przepadek dowodów rzeczowych i obciążył Skarb Państwa kosztami postępowania. Areszt: zatrzymany 17.02.1983 r. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 18.02.1983 r. tymczasowo aresztowany. Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 04.07.1983 r. uchylił tymczasowe aresztowanie.

Sędziowie
Pietrusewicz J.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 09.09.1983 r.
Staniszewska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu postanowienia z dnia 25.02.1983 r. o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Strzelecki D.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 18.08.1983 r. o amnestii, oraz wyroku z dnia 09.09.1983 r.
Włodarski K.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 09.09.1983 r.

Prokuratorzy
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 08.08.1983 r. o pozostawieniu bez rozpoznania zażalenia na postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 25.02.1983 r. o utrzymaniu w mocy aresztu tymczasowego
Płyszewski Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
zatwierdził przeszukanie z dnia 25.03.1983 r., 31.03.1983 r. oraz z dnia 05.04.1983 r.
Stefański Piotr
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 08.07.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 04.07.1983 r., w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku z dnia 09.09.1983 r.
Sznycer Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w rozprawie głównej, złożył zażalenie w dniu 05.07.1983 r. na postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania
Talaśka R.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w dniu 18.08.1983 r. w posiedzeniu w sprawie udzielenia amnestii
Tomaszewski Ireneusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchaniach, wydał postanowienie z dnia 18.02.1983 r. o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 19.02.1983 r. o zasięgnięciu opinii Wydziału Kryminalistyki KWMO w Gdańsku, z dnia 30.04.1983 r. o częściowym wyłączeniu materiałów, z dnia 16.05.1983 r. o dowodach rzeczowych, o zamknięciu śledztwa

 
 
.