Matecki Czesław (mjr), brak informacji w aktach -
.