Myczkowski Ryszard (mjr), brak informacji w aktach -
.