Mazek Kazimierz (ppor.), brak informacji w aktach -
.