Mazurek Aleksander (płk), Prokuratura Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
.