Marcinkowski M. ((-)), Prokuratura Wojewódzka - Krosno
.