Makowiecki M. ((-)), brak informacji w aktach - -
.