Maszerowski Kazimierz (ppor.), Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
.