Marchewicz Barbara, Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
.