Młynarczyk Zbigniew, Prokuratura Generalna - Warszawa
.