Manuszewski Bogusław (ppłk), Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
.