Dubik Andrzej (ppor.), Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
.