Durlik Stanisław, Prokuratura Rejonowa - Gorzów Wlkp.
.