Diufer Wł. ((-)), Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
.