Dydyszko Marek, Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
.