Dydyszko Marek ((-)), Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
.