Domalewski Stanisław, Prokuratura Rejonowa - Ostrołęka
.