Dragunas-Witkowski Marek (ppor.), Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
.