Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 495/82
Pg Śl II-147/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/451
IPN BU 1357/450
IPN BU 1645/26
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-05-1982
Data zakończenia sprawy
02-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Bogdanowi Głowackiemu oskarżonemu o działalność w Konfederacji Polski Niepodległej, majacej na celu obalenie ustroju PRL oraz o sporządzanie, gromadzenie ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Głowacki Bogdan, ur.: 26-06-1957, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od około miesiąca grudnia 1979 r. do czasu zatrzymania, tj. do dnia 14 maja 1982 r., działając w celu obalenia przemocą ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ramach nielegalnej organizacji występującej pod nazwą "Konfederacja Polski Niepodległej", wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął czynności przygotowawcze dla urzeczywistnienia tego celu - w ramach których między innymi sporządzał, gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk w zb. z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 2.08.1982 r. skazał Bogdana Głowackiego "na mocy art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy uwzględnieniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 156) na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i 2 (dwa) lata pozbawienia praw publicznych. Na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania kary należy liczyć oskarżonemu od dnia 14 maja 1982 r. Na zasadzie art. 48 ust. 6 cyt. dekretu o stanie wojennym dowody rzeczowe występujące w sprawie [...] - pozostawić w aktach sprawy. Na zasadzie art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzić od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych oraz obciążyć go kosztami postępowania w sprawie po myśli art. 547 § 1 kpk."

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sobczyk Janusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.