Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K-10/83
I Ds.2285/82
RSD-20/82
Sygnatury IPN
IPN Bi 19/3/1
IPN Bi 19/3/2
IPN Bi 19/3/3
IPN Bi 19/3/4
IPN Bi 19/3/5
IPN Bi 19/3/6
IPN Bi 19/3/7
IPN Bi 173/132/1
IPN Bi 173/132/2
IPN Bi 07/707

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-06-1982
Data zakończenia sprawy
18-11-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Zbigniewowi Gocławskiemu, Andrzejowi Dytmanowi, Franciszkowi Bartnickiemu, Leszkowi Baranowi, Jerzemu Wysockiemu i Waldemarowi Czechakowi oskarżonym o próbę podpalenia kilku komisariatów MO w Białymstoku oraz podpalenie sklepu Wojskowej Centrali Handlowej w Białymstoku- sprawa przekazana do rozpatrzenia według właściwości Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baran Leszek, ur.: 10-11-1956, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. do chwili zatrzymania w Białymstoku, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc miedzy innymi udział w sporządzaniu nielegalnych wydawnictw tego związku oraz rozpowszechnianiu ich na terenie miasta Białegostoku".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dn. 13.12.1981 r. do chwili zatrzymania w Białymstoku sporządzał w celu rozpowszechniania, a następnie rozpowszechniał teksty oraz nielegalnie wydany biuletyn NSZZ "Solidarność" Region Białystok, zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 i 3 art. 48 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postępowanie karne wobec Leszka Barana postanowieniem Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 29.08.1983 r. na zasadzie art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. zostało umorzone.
Bartnicki Franciszek Roch, ur.: 09-07-1935, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w lutym 1982 r. w Białymstoku wszedł w porozumienie z Waldemarem Czechakiem, Jerzym Wysockim i innymi osobami, a następnie w swojej piwnicy przechowywał butelki z benzyna - które Waldemar Czechak i inni przygotowywali , celem użycia do podpaleń budynków użyteczności publicznej, na terenie miasta, współuczestnicząc w ten sposób w przygotowaniu do podpaleń, stwarzając warunki do przedsięwzięcia czynów zmierzających bezpośrednio ku dokonaniu podpaleń".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 18.11.1983 r. uniewinnił oskarżonego od zarzutów popełnienia przypisanego mu przestępstwa.
Czechak Waldemar Stanisław, ur.: 17-11-1959, imię ojca: Wacław
Zarzut
Oskarżony o to, że "W bliżej nieustalonym dniu lutego 1982 r. przed 20 lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO podjęli w tymże celu przygotowania wchodząc w porozumienie przestępcze, gromadząc benzynę, nalewając ją do butelek, zaopatrując lonty, a po przybyciu na miejsce planowanego przestępstwa samochodem kierowanym przez Jerzego Wysockiego, odstąpili od jakichkolwiek czynności, wobec stwierdzenia, że budynek ten był silnie strzeżony przez siły porządkowe, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "W dniu 20.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób jak w pkt. I w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO, podjęli w tym celu przygotowania, a po przybyciu na miejsce odstąpili od jakichkolwiek czynności, bowiem w tym czasie zapaliły się lampy uliczne, umożliwiające rozpoznanie, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "W dniu 21.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu podpalili sklep WCH przy ul. Lenina, wrzucając do jego wnętrza dwie butelki z benzyną i powodują powstanie ognia, który zniszczył mienie społeczne znajdujące się we wnętrzu sklepu o łącznej wartości 6.985 zł. a ogień nie rozprzestrzeniał się i został szybko ugaszony, na szkodę Wojskowej Centrali Handlowej Rejon w Białymstoku".
Kwalifikacja
Czyn z art. art. 212 § 2 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "W dniu 21.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób jak w pkt. I w celu podpalenia budynku Komisariatu Kolejowego MO, podjęli w tym celu przygotowania, przynosząc na miejsce butelki z benzyna i lontami, a po przybyciu na miejsce odstąpili od jakichkolwiek czynności, bowiem w tym czasie przyjechał pociąg osobowy i na dworcu kolejowym było dużo ludzi, co stworzyło ryzyko identyfikacji i ujęcia, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "W okresie lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu bez wymaganego zezwolenia gromadzili i przygotowywali do użycia materiały wybuchowe w postaci prochu strzelniczego oraz materiały zapalające w postaci benzyny,w celu użycia ich do podpaleń budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Białegostoku".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. art. 136 § 1 kk w zb. z art. 143 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "W dniu 5 lutego 1982 r. w Białymstoku podpalił budynek Komisariatu III MO wrzucając do jego wnętrza butelkę z płynem zapalającym i powodując powstanie ognia, przez co spowodował pożar zagrażający życiu i zdrowi znajdujących się w budynku funkcjonariuszy MO."
Kwalifikacja
Czyn z art. art. 138 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "W lutym i marcu 1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu bez wymaganego prawa i zezwolenia wyprodukowali sposobem domowym przyrząd wybuchowy [...] przy pomocy którego planowali wysadzić w powietrze budynek użyteczności publicznej [...]".
Kwalifikacja
Czyn z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 143 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 18.11.1983 r. uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Dytman Andrzej, ur.: 01-11-1959, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony "w bliżej nieustalonym dniu lutego 1982 r. przed 20 lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO podjęli w tymże celu przygotowania wchodząc w porozumienie przestępcze, gromadząc benzynę, nalewając ją do butelek, zaopatrując lonty, a po przybyciu na miejsce planowanego przestępstwa samochodem kierowanym przez Jerzego Wysockiego, odstąpili od jakichkolwiek czynności, wobec stwierdzenia, ze budynek ten był silnie strzeżony przez siły porządkowe, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 20.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób jak w pkt. I w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO, podjęli w tym celu przygotowania, a po przybyciu na miejsce odstąpili od jakichkolwiek czynności, bowiem w tym czasie zapaliły się lampy uliczne, umożliwiające rozpoznanie, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. do 03.1982 r. w Białymstoku, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, nie odstąpił od tej działalności, kontynuując ja w ten sposób, że sporządził nielegalne wydawnictwa tego związku w postaci ulotek, gromadził je, a następnie nielegalne wydawnictwa tego związku rozpowszechniał na terenie Białegostoku".
Kwalifikacja
Czyn art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu bez wymaganego zezwolenia gromadzili i przygotowywali do użycia materiały wybuchowe w postaci prochu strzelniczego oraz materiały zapalające w postaci benzyny, w celu użycia ich do podpaleń budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Białegostoku".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. art. 136 § 1 kk w zb. z art. 143 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 18.11.1983 r. uznał oskarżonego winnym popełnienia niektórych z zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.
Gocławski Zbigniew, ur.: 14-10-1957, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "W bliżej nieustalonym dniu lutego 1982 r. przed 20 lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO podjęli w tymże celu przygotowania wchodząc w porozumienie przestępcze, gromadzac benzynę, nalewając ją do butelek, zaopatrując lonty, a po przybyciu na miejsce planowanego przestępstwa samochodem kierowanym przez Jerzego Wysockiego, odstąpili od jakichkolwiek czynności, wobec stwierdzenia, ze budynek ten był silnie strzeżony przez siły porządkowe, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 20.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób jak w pkt. I w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO, podjęli w tym celu przygotowania, a po przybyciu na miejsce odstąpili od jakichkolwiek czynności, bowiem w tym czasie zapaliły się lampy uliczne, umożliwiające rozpoznanie, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 21.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób jak w pkt. I w celu podpalenia budynku Komisariatu Kolejowego MO, podjęli w tym celu przygotowania, przynosząc na miejsce butelki z benzyna i lontami, a po przybyciu na miejsce odstąpili od jakichkolwiek czynności, bowiem w tym czasie przyjechał pociąg osobowy i na dworcu kolejowym było dużo ludzi, co stworzyło ryzyko identyfikacji i ujęcia, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzajacego bezposrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 21.02.1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu podpalili sklep WCH przy ul. Lenina, wrzucając do jego wnętrza dwie butelki z benzyna i powodują powstanie ognia, który zniszczył mienie społeczne znajdujące się we wnętrzu sklepu o łącznej wartości 6.985 zł. a ogień nie rozprzestrzeniał się i został szybko ugaszony, na szkodę Wojskowej Centrali Handlowej Rejon w Białymstoku".
Kwalifikacja
Czyn z art. 212 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 18.11.1983 r. uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.
Wysocki Jerzy, ur.: 16-04-1945, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że w "bliżej nieustalonym dniu lutego 1982 r. przed 20 lutego 1982 r. w Białymstoku, działając wspólnie i w porozumieniu w celu podpalenia budynku Komisariatu IV MO podjęli w tymże celu przygotowania wchodząc w porozumienie przestępcze, gromadząc benzynę, nalewając ja do butelek, zaopatrując lonty, a po przybyciu na miejsce planowanego przestępstwa samochodem kierowanym przez Jerzego Wysockiego, odstąpili od jakichkolwiek czynności, wobec stwierdzenia, ze budynek ten był silnie strzeżony przez siły porządkowe, stwarzając w ten sposób warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu podpalenia".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "W lutym i marcu 1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu bez wymaganego prawa i zezwolenia wyprodukowali sposobem domowym przyrząd wybuchowy [...] przy pomocy którego planowali wysadzić w powietrze budynek użyteczności publicznej [...]".
Kwalifikacja
Czyn z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 143 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to,że "W okresie od 13.12.1981 r. do połowy marca 1982 r. w Białymstoku jako członek NSZZ "Solidarność", a wiec związku zawodowego, którego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem stanu wojennego a nie odstąpił od jej działalności kontynuując ją w ten sposób iż kolportował nielegalnie wydawnictwa związkowe w postaci biuletynu NSZZ "Solidarność" Region Białystok"
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 18.11.1983 r. uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sędziowie
Kasperuk Aleksander
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy
Koniecko Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Marciniak Halina
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Stefaniak Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
Szkil Wojciech
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Białystok

 
 
.