Marciniak Halina, Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Białystok
.