Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV.K. 342/82 dor
3 Ds 739/82
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 119/31/1
IPN Ka 119/31/2
IPN Ka 119/31/3
IPN Ka 119/31/4
IPN Ka 119/31/5
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-10-1982
Data zakończenia sprawy
08-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej oskarżyła Wojciecha Białego, Jerzego Szymaniaka i Andrzeja Komoniowskiego o "[...] zorganizowanie w dniu 13.10.1982 r. przed kościołem Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej manifestacji w związku z delegalizacją związków zawodowych[...]". Na rozprawie w dn. 08.11.1982 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach wyłączył sprawę W. Białego do odrębnego postępowania, a pozostałych oskarżonych skazał na 3 lata pozbawienia wolności.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Biały Wojciech, ur.: 22-05-1962, imię ojca: Józef
Zarzut
O to, że: ..."uczestnicząc aktywnie w demonstracji zorganizowanej w związku z ogłoszeniem ustawy o związkach zawodowych (...) publicznie nawoływali uczestników tej demonstracji do popełnienia zbrodni w ten sposób, że wznosili okrzyki o treści wzywającej do podpalenia siedziby Komitetu Miejskiego PZPR a nadto Andrzej Komoniewski wzywał do mordowania członków tejże Partii"...
Kwalifikacja
art. 280 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Na rozprawie w dn. 08.11.1982 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach postanowił o wyłączeniu sprawy W. Białego do odrębnego postępowania.
Komoniewski Andrzej, ur.: 17-12-1955, imię ojca: Józef
Zarzut
O to, że: ..."uczestnicząc aktywnie w demonstracji zorganizowanej w związku z ogłoszeniem ustawy o związkach zawodowych (...) publicznie nawoływali uczestników tej demonstracji do popełnienia zbrodni w ten sposób, że wznosili okrzyki o treści wzywającej do podpalenia siedziby Komitetu Miejskiego PZPR a nadto Andrzej Komoniewski wzywał do mordowania członków tejże Partii"...
Kwalifikacja
art. 280 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
3 lata pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat oraz koszty postępowania i opłaty w kwocie 4200 zł.
Szymaniak Jerzy, ur.: 12-01-1952, imię ojca: Stefan
Zarzut
O to, że: ..."uczestnicząc aktywnie w demonstracji zorganizowanej w związku z ogłoszeniem ustawy o związkach zawodowych (...) publicznie nawoływali uczestników tej demonstracji do popełnienia zbrodni w ten sposób, że wznosili okrzyki o treści wzywającej do podpalenia siedziby Komitetu Miejskiego PZPR a nadto Andrzej Komoniewski wzywał do mordowania członków tejże Partii"...
Kwalifikacja
art. 280 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
3 lata pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat oraz koszty postępowania i opłaty w kwocie 4200 zł.

Sędziowie
Czora Eugeniusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Rozprawa główna, postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie doraźnym
Górnowicz Benedykt
Sąd
Sąd Wojewódzki - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Rozprawa główna, postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie doraźnym
Jaromin Janusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Rozprawa główna, delegowany z SR
Krziskowski Helmut
Sąd
Sąd Wojewódzki - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia J. Szymaniaka na tymczasowe aresztowanie
Rak Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnianiu zażalenia J. Szymaniaka na tymczasowe aresztowanie
Rembisz Andrzej
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział IV Karny - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna, postanowienie o zasadności rozpoznania sprawy w trybie doraźnym

Prokuratorzy
Całus H.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Katowice
Dudziak L.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Dąbrowa Górnicza
Kołek B.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Dąbrowa Górnicza
Uwagi
wiceprokurator
Skrzydło M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Dabrowa Górnicza
Uwagi
podprokurator
 
 
.