Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 786/82
2 Ds 232/82/S
III/14753
Sygnatury IPN
IPN Lu 76/6
IPN Lu 023/277

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-02-1982
Data zakończenia sprawy
06-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Podejrzani o to, iż jako członkowie nielegalnej organizacji NSZZ "Solidarność" kontynuowali swoją działalność, rozrzucali ulotki i nawoływali do nieposłuszeństwa wobec stanu wojennego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Nowak Krzysztof, ur.: 09-04-1957, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, iż "w dniach 15-16.02.1982 r. w Lublinie jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona kontynuował ją poprzez przepisywanie na maszynie i rozrzucanie na klatce schodowej w miejscu zamieszkania pism ulotnych nawołujących do nieposłuszeństwa wobec stanu wojennego."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ i art. 282 kk w zw. z art. 10 par. 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Suchodół Cecylia, ur.: 24-11-1935, imię ojca: Wacław
Zarzut
Oskarżona o to, iż "w dniach 15-16.02.1982 r. w Lublinie jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona kontynuowała ją poprzez przepisywanie na maszynie i rozrzucanie na klatce schodowej w miejscu zamieszkania pism ulotnych nawołujących do nieposłuszeństwa wobec stanu wojennego."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ i art. 282 kk w zw. z art. 10 par. 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Zalewska Danuta Władysława, ur.: 04-04-1940, imię ojca: Szczepan
Zarzut
Oskarżona o to, iż "w dniach 15-16.02.1982 r. w Lublinie jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona kontynuowała ją poprzez przepisywanie na maszynie i rozrzucanie na klatce schodowej w miejscu zamieszkania pism ulotnych nawołujących do nieposłuszeństwa wobec stanu wojennego."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ i art. 282 kk w zw. z art. 10 par. 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Sędziowie
Kasperek J.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik
Makowski C.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Mirosław W.
Sąd
Sąd Rejonowy - Lublin
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Denkowska-Janiuk A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin

 
 
.